Lokaal een Joomla Docker container opzetten

Het is alweer jaren gelden dat ik #joomla voor het laatst heb aangeraakt. Toe had ik een default-basis-installatie op een lokale webserver klaar staan. Gelukkig heb je tegenwoordig #docker en kan je binnen een paar minuten lokaal nieuwe installatie up-and-running zijn.

  1. Haal vanaf https://hub.docker.com/_/joomla je docker-compose.yml
  2. Pas die naar believe aan. Zelf heb ik vaste ip-adressen aan de container toegevoegd
  3. Pas je hosts-file zodat je de container via een eigen url kan benaderen
  4. Doe een docker-compose -up en bezoek je lokale url
  5. Vervolg het Joomla-installatie in de browser op url op http://joomla-demo.org

En je kan lokaal lekker met Joomla aan de slag.

Een voorbeeld van de aangepaste docker-compose-yml is 

version: '3.1'

services:
  joomla:
    image: joomla
    restart: always
    links:
      - joomladb:mysql
    ports:
      - 8080:80
    networks:
      public_net:
        ipv4_address: 192.168.0.11
    environment:
      JOOMLA_DB_HOST: joomladb
      JOOMLA_DB_PASSWORD: example

  joomladb:
    image: mysql:5.6
    restart: always
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: example
    networks:
      public_net:
        ipv4_address: 192.168.0.22
networks:
  public_net:
    driver: bridge
    ipam:
      driver: default
      config:
        - subnet: 192.168.0.0/24


Een voorbeeld van de hosts-file toevoeging is:

...
192.168.0.11 joomla-demo.org
...