Wat is Evolutionary Design en hoe helpt het je bij de Agile denkwijze?

In mijn loopbaan ben ik vaak grote IT-vraagstukken met veel onduidelijkheden tegen gekomen. Bij veel onduidelijkheden wordt het punt aan de horizon te vaag en overziet men de scope niet meer. De techniek Evolutionary Design of Walking Skeleton is een methodiek om onduidelijkheden vroeg in kaart te brengen en te toetsen.

Een voorbeeld dat ik ben tegen gekomen is een nieuw business-idee dat door een keten van bestaande micro-services heen moest. Door al in Sprint 1 het business-idee de keten, hoe rammelend dan ook, te verwezenlijken, werden veel unknown unknowns, known unknowns. Op de known unknows kunnen stakeholders dan bevraagd worden en nieuwe User Stories gerefined worden.

In de video hieronder wordt het principe van Evolutionary Design uitgelegd.

Evolutionary Design Product Owner